top of page

Sèvis

dreamstime_m_140087075.jpg
dreamstime_m_140087075.jpg

Teleterapi

Avi:Tout sesyon yo ap fèt kounye a atravè teleterapi pandan pandemi COVID-19 la.

Teleterapi ke yo rekonèt kòm terapi ki bay pa yon terapis pwofesyonèl ki gen lisans atravè yon koneksyon videyo an sekirite. Livrezon terapi sa a fè li pratik pou ou patisipe nan sèvis terapetik nan konfò nan pwòp espas ou. 

004-mental-health.png
003-online-counseling.png
005-bipolar.png

Frè

 • 15min konsiltasyon-gratis

 • Evalyasyon konsomasyon-$150

 • 45min-60min Sesyon endividyèl-$120

 • 45min-60min Koup Sesyon-$140

 • 45min-60min Sesyon Fanmi-$140

shutterstock_1810290007.jpg

Nou Sèvi

 • Timoun ak Adolesan

 • Granmoun

 • Koup

 • Fanmi yo

Nou Espesyalize Nan

 • Abi & Neglijans

 • ADHD

 • Jesyon kòlè

 • Anksyete

 • Pwoblèm Konpòtman

 • Twoub bipolè

 • Depresyon

 • Enpulsivite

 • Konpetans pou siviv

 • Depresyon

 • Divòs

 • Vyolans domestik

 • Doub dyagnostik

 • Twoub Emosyonèl

 • Konfli Fanmi

 • Pèt ak Chagren

 • Marital

 • Twoub pèsonalite

 • Defi opozisyon an

 • Paran

 • Relasyon kanmarad

 • Pwoblèm Lekòl yo

 • Estim pwòp tèt ou

 • Oto-mal

 • Dòmi ak lensomni

 • Estrès

 • Ideyasyon swisid

 • LGBTQ+

 • Chòk ak PTSD

 • & Plis

NOU VLE RANKONTRE OU KOTE OU YE

dreamstime_m_140087075.jpg
dreamstime_m_140087075.jpg
dreamstime_m_144581544.jpg

Frè redwi / Echèl glisman

Frè redui ak sèvis pro bono disponib sou yon baz limite. Tanpri tcheke avèk klinisyen ou pou disponiblite randevou echèl glisman.

Asirans

Nou aksepte: Cigna, United Health Care, ak Care First Blue Cross Blue Shield

Peman yo

Fòm peman ki akseptab yo enkli kat kredi oswa debi. Peman espere nan moman sèvis la.

dreamstime_m_140087075.jpg
dreamstime_m_140087075.jpg
dreamstime_m_144581544.jpg

Insurances We Accept

UHC.jpg
bottom of page